Čistička obilí, čističky obilí

Úvod | Čističky Mačiz | Čistička UC | Jak objednat | Kontakt

Čistička UC

Čističky UC jsou určeny pro čištění a předčištění různých druhů zrnin a semen. Lze na nich čistit většinu zemědělských plodin od hořčice, řepky přes obilniny až po kukuřici nebo bob v závislosti na použitém druhu sít. Čističky pracují na principu třídění hmoty podle velikosti na soustavě sít. K odstranění prachových nečistot slouží odsavač, který odsává prach a lehké nečistoty před vstupem čištěné hmoty na síta. Odsavač není součástí čističky, ale je dodáván jako příslušenství. Čističky neoddělují příměsi podobných fyzikálních vlastností, jako má čištěné zrno. Čističky nejsou určeny pro přímý styk s potravinami.

V současné době je nabízena pouze čistička UC 1. Čistička UC 1 je jednoduché a robustní stavebnicové konstrukce. Na nosném rámu je zavěšena sítová skříň a připevněn pohon, výstředníkový mechanismus a násypka s odsávací komorou. Sítová skříň vykonává podélný kmitavý pohyb. V sítové skříni jsou dvě snadno vyměnitelná síta o rozměrech 0,5 x 1 metr. Vrchní síto má větší otvory pro odstranění hrubších nečistot a spodní síto je s menšími otvory pro vytřídění drobných nečistot. K čističce jsou dodávána plechová síta s kruhovými nebo podélnými otvory. Čištění sít je řešeno pomocí pružně uložených pryžových tlukadel.

Popis činnosti:

Otevřením hradítka násypky se čištěná hmota dostane do odsávací komory, kde dochází k odloučení prachu a lehkých nečistot. Prach a lehké nečistoty jsou dopraveny hadicí do pytle odlučovače. Nastavení ventilátoru odlučovače a tím i podtlaku v odsávací komoře je zajištěno regulační klapkou. Zrno a další těžší částice padají na horní síto sítové skříně. Zde dochází k oddělování velkých příměsí např. květů ostu pcháče, případně zbytků klasů a tyto příměsi, které nepropadnou přes vrchní síto jsou odváděny mimo čističku. Hmota, která propadne přes vrchní síto se třídí na spodním sítě. Drobné nečistoty např. úlomky zrn propadají přes spodní síto a jsou opět odváděny mimo čističku. Čisté zrno padá do pytlovače případně do násypky dopravníku. Čištěná zrnina je takto roztříděna na čtyři frakce a to na prachové příměsi, příměsi větší než zrno, příměsi menší než zrno a standardní zrno.

Výkon při čištění uvedený v tabulce je pouze orientační a platí pro pšenici. V praxi výkon závisí na mnoha faktorech např. seřízení stroje, druh sít, plodině a její vlhkosti nebo na obsahu nečistot. Velikost výkonu je přímo úměrná kvalitě čištění, se stoupajícím výkonem klesá kvalita čištění.


UC 1

uc1

technická data a ceny

UC 1

Délka

164 cm

Šířka

95 cm

Výška

131 cm

Hmotnost

150 kg

Zásobník

40 litrů

Příkon motoru

370 W

Výkon při čištění

1900 kg/h

Cena bez DPH

94900,- Kč

Cena včetně DPH

114829,- Kč

Síto bez DPH

1000,- Kč

Síto včetně DPH

1210,- KčPříslušenství

Odsavač, hadice, klapka

Jako příslušenství ke stroji lze dokoupit také odsavač prachových nečistot. Ve vzduchové odsávací komoře, která je součástí násypky proud vzduchu odsává drobné a prachové části. Odsavač se připojuje k vzduchové komoře čističky pomocí hadice (viz obrázek). Výkon odsávače se reguluje vysouvací klapkou. Výkon motoru odlučovače je 1,5 kW a objem vaků je 150 litrů. Délka hadice mezi čističkou a odlučovačem by měla být v rozmezí 3 až 10 metrů. Obvyklá délka je 5 metrů.

odsavač

Příslušenství

cena

Odsavač bez DPH

12490,- Kč

Odsavač včetně DPH

15113,- Kč

Hadice bez DPH

250,- Kč/metr

Hadice včetně DPH

302,- Kč/metr

Regulační klapka bez DPH

220,- Kč

Regulační klapka vč. DPH

266,- Kč

Pytlovače

slouží pro plnění pytlů vyčištěným zrnem popřípadě velkými nebo drobnými nečistotami. Dodáváme pytlovač zrna a pytlovače velkých a drobných příměsí. Všechny pytlovače jsou připevněny ke stojanu čističky.

V pytlovači zrna je zrno rozdělováno do dvou pytlů zavěšených na k tomu přizpůsobené spodní části pytlovače. Po naplnění pytlů se výsyp ručně uzavře, zrno padá do zásobníku pytlovače a po výměně pytlů a otevření výsypu padá zrno opět do pytlů. Pytlovače příměsí nemají zásobník.

cena bez DPH

cena s DPH

Pytlovač zrna

3900,-Kč

4719,-Kč

Pytlovač drobných příměsí

990,- Kč

1198,- Kč

Pytlovač velkých příměsí

990,- Kč

1198,- Kč

Stojan

čistička musí být při provozu připevněna dostatečně tuhé základně. Pro bezpečné podložení čističky nabízíme vhodný stojan. Také výpad zrna je v poměrně malé výšce nad zemí, a proto je v případě použití pytlovačů nutné čističku podložit. Stojan slouží současně také jako držák pytlovačů.

Čistička UC 1 se stojanem

sestava

technická data a ceny

stojan

Délka

130 cm

Šířka

85cm

Výška

80 cm

Hmotnost

40 kg

Cena bez DPH

5990,- Kč

Cena včetně DPH

7248,- Kč

nahoru