Čistička obilí, čističky obilí

Úvod | Čističky Mačiz | Čistička UC

Čistička UC

Čističky UC jsou určeny pro čištění a předčištění různých druhů zrnin a semen. Lze na nich čistit většinu zemědělských plodin od hořčice, řepky přes obilniny až po kukuřici nebo bob v závislosti na použitém druhu sít. Čističky pracují na principu třídění hmoty podle velikosti na soustavě sít. K odstranění prachových nečistot slouží odsavač, který odsává prach a lehké nečistoty před vstupem čištěné hmoty na síta. Odsavač není součástí čističky, ale je dodáván jako příslušenství. Čističky neoddělují příměsi podobných fyzikálních vlastností, jako má čištěné zrno. Čističky nejsou určeny pro přímý styk s potravinami.

V současné době je nabízena pouze čistička UC 1. Čistička UC 1 je jednoduché a robustní stavebnicové konstrukce. Na nosném rámu je zavěšena sítová skříň a připevněn pohon, výstředníkový mechanismus a násypka s odsávací komorou. Sítová skříň vykonává podélný kmitavý pohyb. V sítové skříni jsou dvě snadno vyměnitelná síta o rozměrech 0,5 x 1 metr. Vrchní síto má větší otvory pro odstranění hrubších nečistot a spodní síto je s menšími otvory pro vytřídění drobných nečistot. K čističce jsou dodávána plechová síta s kruhovými nebo podélnými otvory. Čištění sít je řešeno pomocí pružně uložených pryžových tlukadel.

Popis činnosti:

Otevřením hradítka násypky se čištěná hmota dostane do odsávací komory, kde dochází k odloučení prachu a lehkých nečistot. Prach a lehké nečistoty jsou dopraveny hadicí do pytle odlučovače. Nastavení ventilátoru odlučovače a tím i podtlaku v odsávací komoře je zajištěno regulační klapkou. Zrno a další těžší částice padají na horní síto sítové skříně. Zde dochází k oddělování velkých příměsí např. květů ostu pcháče, případně zbytků klasů a tyto příměsi, které nepropadnou přes vrchní síto jsou odváděny mimo čističku. Hmota, která propadne přes vrchní síto se třídí na spodním sítě. Drobné nečistoty např. úlomky zrn propadají přes spodní síto a jsou opět odváděny mimo čističku. Čisté zrno padá do pytlovače případně do násypky dopravníku. Čištěná zrnina je takto roztříděna na čtyři frakce a to na prachové příměsi, příměsi větší než zrno, příměsi menší než zrno a standardní zrno.

Výkon při čištění uvedený v tabulce je pouze orientační a platí pro pšenici. V praxi výkon závisí na mnoha faktorech např. seřízení stroje, druh sít, plodině a její vlhkosti nebo na obsahu nečistot. Velikost výkonu je přímo úměrná kvalitě čištění, se stoupajícím výkonem klesá kvalita čištění.