Čistička obilí, čističky obilí

Úvod | Čističky Mačiz | Čistička UC

Čističky Mačiz

Čističky Mačiz jsou vyráběny ve dvou variantách a to jako Mačiz 1 a Mačiz 2. Čističky se od sebe liší pouze rozměry a výkonem. Větší stroj Mačiz 2 má navíc odpružené uložení sítové skříně. Čističky jsou určeny k čištění různých druhů zrnin a semen od velikosti máku až po kukuřici nebo bob. Z čištěného zrna odstraňují příměsi lehčí než zrno a nečistoty menší nebo větší než čištěné zrno. Neoddělují příměsi podobných fyzikálních vlastností jako má čištěné zrno. Obě čističky pracují na osvědčeném principu třídění hmoty podle velikosti na soustavě tří sít a podle hmotnosti proudem vzduchu. Radiální ventilátor je součástí stroje. Čističky nejsou určeny pro přímý styk s potravinami.

Popis činnosti:

Čištěná hmota je přiváděna ze zásobníku do sítové skříně na předčisticí síto, kde dochází k oddělování velkých příměsí např. květů ostu pcháče aj. Hmota, která propadne přes toto síto se třídí na středním sítě. Příměsi větší než zrno jsou odváděny mimo čističku. Zrno s drobnými nečistotami je dále tříděno na spodním sítu. Drobné nečistoty např. úlomky zrn jsou opět odváděny mimo čističku. Celá sítová skříň vykonává příčný kývavý pohyb. Při čištění je zároveň hmota profoukávána ventilátorem a dochází k odstraňování prachových nečistot. Nastavení ventilátoru a tím i proudu vzduchu je plynulé v širokém rozsahu. Snadno lze také vyměnit síta a nastavit jejich sklon. Čistička má 3 síta každé o ploše 0,25 m2 u Mačiz 1 a 0,375 m2 u Mačiz 2. K čističce jsou dodávána drátěná nebo plechová síta. Drátěná síta mají čtvercová oka, plechová síta se dodávají s kruhovými nebo podélnými otvory. Drátěná síta dosahují vyšších výkonů při menší přesnosti třídění než plechová síta.

Výkon čističky závisí na mnoha okolnostech např. na seřízení stroje, na druhu sít, plodině a její vlhkosti nebo na obsahu nečistot. Uvedený výkon je pouze orientační a platí pro čištění pšenice s minimálním obsahem vody a nečistot a na čistých sítech. Velikost výkonu je přímo úměrná kvalitě čištění, se zvyšujícím se výkonem klesá kvalita čištění. Pro předčištění lze výkon zvýšit o cca jednu třetinu.


čištění obilí