Čistička obilí, čističky obilí

Úvod | Čističky Mačiz | Čistička UC

Čističky pro čištění obilí, řepky, slunečnice, hráchu....

Výrobou čističek obilí se zabýváme od roku 1997. Od počátku se zaměřujeme na malé, cenově dostupné čističky pro čištění obilí, řepky, máku a dalších zemědělských plodin vhodné pro menší hospodářství. Nabízíme kvalitní řemeslnou práci za dobrou cenu. V současné době dodáváme dva typy strojů a to čističky obilí Mačiz a UC. Dále nabízíme příslušenství k těmto čističkám.

ruční čištění obilíKonstrukce strojů Mačiz vychází z osvědčené konstrukce strojů na čištění obilí tzv. "fukarů či mlýnků". Čističky Mačiz nabízíme jako dostupné řešení náhrady těchto starých strojů stroji novými, které odpovídají dnešním požadavkům. Tyto stroje jsou vhodné zejména pro zemědělce hospodařící na menších výměrách, a kteří používají čističku pouze na několik dnů či týdnů v roce.

Pro větší výkony a pro vyšší zatížení jsou k dispozici čističky obilí UC. Tyto čističky vynikají jednoduchou a přitom odolnou konstrukcí, snadnou obsluhou a údržbou. V současné době je v nabídce pouze čistička UC 1. K této čističce je možné připojit vzduchové odsávání lehkých nečistot. Součástí odsavače je filtr pro zachycení pevných částí.

Výhodou strojů je vedle nízké ceny univerzální použití díky širokému sortimentu dodávaných sít, jednoduchá robustní konstrukce a s tím související vysoká provozní spolehlivost, nenáročná údržba a malé rozměry. Na všechny prodávané stroje je vydáno ES prohlášení o shodě. 

Čističky nejsou určeny pro přímý styk s potravinami.

Všechny zde nabízené stroje jsou sítové čističky s rovinnými síty - pracují na principu prosévání zrnin přes plochá síta s otvory různých tvarů. Síta s podélnými otvory rozdělují čištěnou hmotu podle tloušťky zrn a používají se převážně pro obilniny. Síta s kruhovými otvory rozdělují čištěnou hmotu podle šířky zrn a používají se například pro řepku a hrách. Čističky s rovinnými síty neumí rozdělit čištěnou hmotu podle délky, například neoddělí z obilnin kuličky svízele přítuly. Neumí také oddělit plevel podobných rozměrů, například neoddělí ovsíř od obilnin nebo neoddělí ani zrna, která jsou ulomená přibližně na polovinu. 

Výkonnost čističek závisí mimo jiné např. na seřízení stroje, na druhu sít, plodině a její vlhkosti nebo na obsahu nečistot. Čím je vyšší vlhkost čištěné hmoty a podíl nečistot, tím je výkon nižší. Uvedený výkon je pouze orientační a platí pro čištění pšenice s minimálním obsahem vody a nečistot a na čistých sítech. Velikost výkonu je přímo úměrná kvalitě čištění, se zvyšujícím se výkonem klesá kvalita čištění.


čištění obilí